Информация

Цени

Всички цени на сайта на хотела http://residencehouseruse.com са в Български лева и са за вид настаняване с включен данък добавена стойност (ДДС) и туристически данък.

Данни и защита на личните данни

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние оценявам оказаното ни доверие избирайки да посетите и използвате http://residencehouseruse.com за Вашата онлайн резервация и следваме произтичащите от това ангажименти да пазим неприконостновеността на предоставената ни от Вас лична информация като се стремим строго да се придържаме към ЗЗЛД. Настоящите параграфи описват как е гарантирана защитата на Вашите данни и какъв вид данни за какви цели се събират.

Събиране на лични данни

Може да посещавате http://residencehouseruse.com без да оставяте никакви лични данни. Лични данни се събират, само ако ги предоставите доброволно, например когато правите резервация за настаняване или извършвате запитване. Когато правите резервация, Вие ще бъдете помолени да попълните онлайн форма, която съдържа: име, адрес, имейл, телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на резервацията и извършването на резервацията (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на резервацията).

Картови данни

При направа на резервация http://residencehouseruse.com не изисква картови данни. Всички видове плащания се извършват на място.

Трети лица

Вашите данни са защитени и не се предоставят на трети лица. Изключения пряват изисквания от закона, криминални разследвания или съдебни заповеди.

Потвърждаване на резервация

Резервация се счита за потвърдена след като хотелът се свърже с Вас чрез предоставения от Вас телефонен номер или имейл адрес.

Анулиране или промяна на резервация

При анулиране или промяна на резервация хотелът не начислява обещетение. Въпреки това моля обърнете се възможно най-бързо към рецепция ако искате да анулирате или промените направена от Вас резервация.

Давност на резервация

Направена от Вас резервация се пази до 18:00 часа в деня на Вашето пристигане. В случай на закъснение или непристигане, моля информирайте рецепция.

Настаняване и напускане

Настаняването в стаите на хотела започва в 14:00 часа.

Напускането на стаите на хотела е до 12:00 часа.

Ранното настаняване или късното напускане на стаите е в зависимост от заетостта на хотела. Моля, обърнете се към рецепция за допълнителна информация.

Видове плащания

Освен кешово плащане и издаване на фактури хотелът работи с

alt text alt text alt text alt text alt text

Достъп до безжична мрежа

Като гост Вие имате осигурен достъп до обществената безжична мрежа на хотела.

Достъпът до обществената безжичната мрежа на хотела е предоставен на "както е" основа. Персоналът на хотела не е отговорен да предостави техническа помощ в случай на проблем с достъпа до мрежата.

Вие приемате да освободите и да обещетите хотела от и срещу всички искове, щети, отговорности или разходи, произтичащи от или свързани с неправомерно използване на обществената безжична мрежа от Вас.

При неправомерно използване на обществената безжична мрежа от Вас хотела си запазва правото да забрани или ограничи достъпа Ви до мрежата.

Други

В стаите и общите части на хотела не се пуши.

В стаите и общите части на хотела не се допускат домашни любимци.